Ngapain Sholat Jumat? Minggu Depan juga Masih Ketemu Jumat!

Ngapain Sholat Jumat? Minggu Depan juga Masih Ketemu Jumat! Jumat, 31 Mei 2013 Teman-temanku yang sangat baik memberi info: Jadwal sidang komprehensif-mu hari Jumat, 31 Mei 2013. Nomor urut 11,…