Stroke dan Masa Muda

Stroke dan Masa Muda Stroke adalah penyakit orang tua. Pernyataan di atas mungkin sempat berjaya. Paradigma masyarakat tentang stroke dan usia lanjut memang mengakar. Namun kini, kepercayaan tersebut pastinya sudah…