Cerita PPL; The Sixteenth Meeting in X.5

Cerita PPL; The Sixteenth Meeting in X.5 Kamis, 14 Maret 2013 A story will be a history… Sebelum Kamis ini, aku bertemu dengan guru pamongku, Bu Hj. Iin. Beliau menanyakan bagaimana…